Albert Ploeger Kunstmeditaties

Naar Engeland (1): Atheist artists and Christian believers
eng1-06.png Wat zei mij de tocht naar Engeland en niet het minst ons bezoek aan Berwick Church? Kunst en religie zijn sinds de Verlichting uit elkaar gegroeid, maar mogen we niet hopen dat ze weer bij elkaar komen? Dat aan het verketteren van elkaar, atheïsten en christenen, een einde komt? Als gelovig mens herhaal ik, wat ik al jaar en dag meen: laten we samen streven naar een rechtvaardige samenleving, dan horen we bij elkaar en zijn samen op de weg naar het goede leven! (Geplaatst op 4 december 2018. Categorie: Bijbels)


Raak mij aan, Heer! (I)
probeer-1-08.jpg Deze beide meditaties gaan over het paasverhaal van Johannes. Jezus is opgestaan en de eerste die hem ziet is Maria Magdalena. Ze wil hem wel om de hals vliegen, maar Jezus zegt: ‘Raak mij niet aan’. Of beter: ‘Probeer niet mij aan te raken’. Want zij is een levende mens en Jezus is de opgestane, op weg naar zijn Vader in de hemel. Toch hebben kunstschilders sinds de middeleeuwen vaak moeite gedaan om deze ontmoeting concreet en in kleur vast te leggen. Maar kunnen beelden iets toevoegen aan het horen en lezen van de geheimzinnige woorden van Johannes? (Geplaatst op 4 mei 2018. Categorie: Bijbels)


Raak mij aan, Heer! (II)
probeer-2-12.jpg Deze beide meditaties gaan over het paasverhaal van Johannes. Jezus is opgestaan en de eerste die hem ziet is Maria Magdalena. Ze wil hem wel om de hals vliegen, maar Jezus zegt: ‘Raak mij niet aan’. Of beter: ‘Probeer niet mij aan te raken’. Want zij is een levende mens en Jezus is de opgestane, op weg naar zijn Vader in de hemel. Toch hebben kunstschilders sinds de middeleeuwen vaak moeite gedaan om deze ontmoeting concreet en in kleur vast te leggen. Maar kunnen beelden iets toevoegen aan het horen en lezen van de geheimzinnige woorden van Johannes? (Geplaatst op 4 mei 2018. Categorie: Bijbels)


Temidden van levenden en doden in de Oude Kerk
boltanski03.jpg Veertien dagen voor Pasen maakten wij in de Oude Kerk van Amsterdam een kerkdienst mee die ging over het nieuwe leven, dat Jezus aan veel mensen schonk. Zoals christenen dat nu ervaren omdat Jezus is opgestaan. Het trof ons bijzonder dat tegelijk de kerk was omgevormd tot het kunstwerk Na van Christian Boltanski. Deze Franse kunstenaar gaat, ouder wordend, steeds meer nadenken over het levenseinde, en stelt ons voor met hem mee te gaan tot Na… (Geplaatst op 20 maart 2018. Categorie: Bijbels)


Jezus zei: Naar de hel met jou! Een ongelovige over de gelijkenis van de talenten…
macke-seiltaenzer.jpg Je zou bijna denken dat de schrijvers van de evangeliën met twee monden spreken. Zo zegt Jezus volgens Matteüs in zijn Bergrede dat de armen veel goeds te wachten staat en dat we onze vijanden lief moeten hebben. Maar in de gelijkenis van de talenten worden de flinke jongens de hemel in geprezen. Ik kan het niet geloven, maar er staat dat de bange dienaar te horen krijgt: “Wie heeft zal nog meer krijgen en wie niets heeft, zelfs wat hij heeft, wordt hem ontnomen. Gooi die nutteloze dienaar eruit; in de uiterste duisternis, de hel.” Hoe zit dat? (Geplaatst op 17 november 2017. Categorie: Bijbels)